6
Koszenie trawy, karczowanie, sprzątanie działek, Wyburzenia,